774 241 976 | po - čt 8:30 - 16:30, pá 8:30 - 14:30

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky nákupu v internetovém obchodě www.www.eshop.ctyrlistek.cz

I. Všeobecná ustanovení a pojmy 

1. Provozovatelem internetového obchodu www.eshop.ctyrlistek.cz je vydavatelství a nakladatelství Čtyřlístek spol. s r.o., IČ 00536466, DIČ CZ00536466, sídlem Na Lysině 17, Praha 4, 147 01 (dále jen prodávající).

2. Kupujícím je míněna fyzická nebo právnická osoba , která provede objednávku a následný nákup zboží v internetovém obchodě www.eshop.ctyrlistek.cz (dále jen kupující ) .

3. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje obchodní podmínky pro nákup a dodávku zboží prodávajícího. Zároveň tímto stvrzuje ,že jsou mu tyto srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Vztah mezi kupujícím a prodávajícím se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, v platném znění.

4. Veškeré knihy a časopisy vydává naše čtyřlístkovské vydavatelství a nakladatelství. Naše adresa: Čtyřlístek spol. s r.o., Na Klikovce 922/5, Praha 4, 140 00. www.ctyrlistek.cz

5. Ostatní zboží je vyráběno v licenci Čtyřlístek /Jaroslav Němeček licence Merchandising Prague/ a výrobce zákazník vždy najde přímo u informací u konkrétního výrobku.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem kupní smlouvy je přijetí objednávky na nákup zboží uvedeného v nabídce prodávajícího, jeho expedici a dodání do rukou kupujícího.

2. Po uzavření kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek dodat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

3. Předmětem závazku prodávajícího z kupní smlouvy není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž dodávaného zboží.

4. Prodávající si vyhrazuje právo na změny v informacích o charakteristice a údajích k daným výrobkům z důvodu nepřesných informací od dodavatelů či výrobců. Pokud tato situace nastane bude kupující o těchto změnách informován před uzavřením předmětné smlouvy. V případě změny ceny nabízeného výrobku platí cena původní, uvedená v okamžiku uzavření smlouvy.

III. Potvrzení objednávky, storno objednávky

1. Řádně vyplněná objednávka odeslaná na stránky internetového obchodu je považována za návrh uzavření kupní smlouvy. Musí obsahovat přesné a plné informace o kupujícím, doručovací adresu, kontakty telefonické a mail, počty a druhy zboží, způsob dopravy a platby za objednané zboží.

2. Takto přijatá objednávka bude elektronicky potvrzena na uvedenou mailovou adresu a od tohoto okamžiku je považovaná za stvrzením kupní smlouvy.

3. Od tohoto okamžiku má kupující 24 hodin právo na storno objednávky bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží a to formou telefonickou či elektronickou.

IV. Cena a platba


1. Ceny zboží jsou ceny uvedené na stránkách internetového obchodu v okamžiku přijetí objednávky.

2. Uvedené ceny na stánkách jsou ceny včetně DPH v zákonné sazbě .

3. K cenám jednotlivých zboží se připočítavá cena za dopravné a dobírkové, vždy jednotlivě ke každé objednávce.

4. Součet cen jednotlivých objednaných kusů zboží a poštovného (případně bez poštovného - viz.IV.3.) je konečnou sumou vystavenou na daňovém dokladu přiloženém k zásilce.

5. Tuto částku je povinen kupující uhradit při převzetí zásilky při osobním převzetí či pracovníkovi zásilkové služby, nebo převodem na účet. Tímto se považuje za plně uhrazenou.

6. Formy úhrady a možnosti přepravy:

Zásilky zasíláme prostřednictvím:

1. České pošty

 • Platba bankovním převodem předem

  • K ceně zboží se připočítává 110,- Kč v případě, že nákup nepřekročí celkovou částku 800,- Kč. Toto se nevztahuje na předplatné a balíčky předplatného. Zde je poštovné a balné zdarma.

 • Platba pomocí platební karty předem

  • K ceně zboží se připočítává 110,- Kč v případě, že nákup nepřekročí celkovou částku 800,- Kč. Toto se nevztahuje na předplatné a balíčky předplatného. Zde je poštovné a balné zdarma.

 • Platba dobírkou - zboží hradíte poštovnímu doručovateli při převzetí zásilky - doběrečné 130,- Kč (nelze využít u předplatného).

2. Zásilkovny

 • Platba bankovním převodem předem

  • K ceně zboží se připočítává 75,- Kč  v případě, že nákup nepřekročí celkovou částku 800,- Kč.

   Toto se nevztahuje na předplatné a balíčky předplatného. Zde je poštovné a balné zdarma.

 • Platba pomocí platební karty předem

  • K ceně zboží se připočítává 75,- Kč v případě, že nákup nepřekročí celkovou částku 800,- Kč.

 • Na Dobírku - zboží hradíte na pobočce Zásilkovny hotově a nebo kartou poplatek za doběrečné - 95,- Kč (nelze využít pro objednávku předplatného)

Je třeba se dopředu informovat, zda konkrétní pobočka umožňuje platbu kartou

3. Balíkovny 

 • Platba bankovním převodem dopředu
  • K ceně zboží se připočítává 60,- Kč v případě, že nákup nepřekročí celkovou částku 800,- Kč

   Toto se nevztahuje na předplatné a balíčky předplatného. Zde je poštovné a balné zdarma.

 • Platba pomocí platební karty dopředu

  • K ceně zboží se připočítává 60,- Kč v případě, že nákup nepřekročí celkovou částku 800,- Kč

 • Platba dobírkou - zboží hradíte na přepážce při převzetí zásilky - doběrečné 90 Kč (nelze využít pro objednávku předplatného).

 4. Máte také možnost osobního odběru v naší prodejně Čtyřlístku na adrese Na Dolinách 38, Praha 4 - Podolí (tel.: 774 241 976, eshop@ctyrlistek.cz, kontaktní osoba: paní Zuzana Bielová).

 • Platba v hotovosti - balné 0 Kč.
 • Platba platební kartou je možná - na prodejně je platební terminál - balné 0 Kč.

Otevírací doba:

Po: 8:30 - 12:00 12:30 - 16:30
Út: 8:30 - 12:00 12:30 - 16:30
St: 8:30 - 12:00 12:30 - 16:30
Čt: 8:30 - 12:00 12:30 - 16:30
Pá: 8:30 - 12:00 12:30 - 14:30
So, Ne: Zavřeno  

 

V. Dodací lhůty


1. Většina zboží je u nás přímo skladem a to buď přímo na prodejně nebo sousedním skladě .Od toho se odvíjí i doba dodání zásilky přímo ke kupujícímu.Ve většině případů je zboží dodáno do rukou kupujícího v rozmezí 7 dnů od potvrzení objednávky. Pokud by doba dodání měla být delší než 14 dní bude o tom informovám kupující telefonicky či na uvedený mail.

2. Doba dodání závisí rovněž na dodacích podmínkách přepravců. Je nutné počítat v exponovaném období, jako je období před Vánocemi, Velikonocemi, prázdninami apod. s prodloužením dodacích lhůt.

3. Při osobním odběru v prodejně Vám napíšeme ihned, jakmile bude zboží pro Vás připraveno, mailovou zprávu v níž Vás budeme informovat o tom, že zboží je připraveno k vyzvednutí v prodejně Na Dolinách 38, Praha 4 - Podolí.

4. Při platbě převodem bude zboží expedováno až po připsání dané částky na účet internetového obchodu.

5. V případě, že bude zboží, které je uvedeno skladem v době objednávky, vyprodáno, bude kupující okamžitě informován o termínu náhradním. Tímto vzniká právo kupujícího odstoupit od kupní smlouvy. Pokud bylo zboží již zaplaceno převodem na účet a kupující chce odstoupit od kupní smlouvy, bude celá částka neodkladně převedena zpět na účet nebo po domluvě poukázkou typu C.

VI. Dopravní podmínky

1. Při zakládání objednávky je jedním z kroků i volba dopravy zboží nebo možnost osobního odběru.

2. Při volbě osobního odběru bude kupující kontaktován telefonicky a dohodnut termín pro vyzvednutí na prodejně. Adresa prodejny je: Na Dolinách 38, Praha 4 - Podolí.

Otevírací doba:

Po: 8:30 - 12:00 12:30 - 16:30
Út: 8:30 - 12:00 12:30 - 16:30
St: 8:30 - 12:00 12:30 - 16:30
Čt: 8:30 - 12:00 12:30 - 16:30
Pá: 8:30 - 12:00 12:30 - 14:30
So, Ne: Zavřeno  

3. Při volbě dopravcem jsou možnosti a ceny uvedeny v příslušné příloze " Poštovné a doprava ", vlevo dole na hlavní stránce. Tyto možnosti jsou nabídnuty a ceny jsou automaticky započítávány do celkové sumy při vyplňování objednávky.

4. Je doporučeno zkontrolovat si při převzetí zásilky od dopravců zda je tato neporušena, případně počet balíků či cenová relace. Při jakýchkoliv nejasnostech nebo závadách informovat dopravce, případně prodávajícího.

5. Dodávka se provádí pouze v rámci České republiky.

VII . Odstoupení od kupní smlouvy

1. Dle § 53 obč. zákoníku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku. V případě, že dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení odstavců 4 a 6, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění.
Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle odstavce 7 od smluv na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,nebo na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. Právo odstoupit od smlouvy je zachováno, pokud do posledního dne lhůty je oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy doručeno prodávajícímu.

2. Odstoupení od smlouvy je kupujícímu doporučeno po předchozí telefonické konzultaci s prodejcem zaslat písemnou formou na adresu internetového obchodu.

3. Při odstoupení od smlouvy je kupující povinen doručit zboží na adresu internetového obchodu na vlastní náklady. Převzetí zboží nebude akceptováno na doběrečné.

4. Po převzetí zboží prodávajícím bude kupujícímu vrácena částka za vrácené zboží v co nejkratším termínu. Tato částka může být ponížena o náklady s tímto spojené, jako je dopravné, pokud nebylo účtováno k dodávce zboží. Dále může být tato částka ponížena i o případné náklady na opětovné balné výrobku nebo částečné opotřebení.

5. Toto právo kupujícího ovšem nesmí být zneužíváno pro osobní prospěch ve smyslu bezplatného zapůjčení zboží.

6. V případě nevyzvednutí či nepřevzetí zásilky bez využití zákonné lhůty stornování objednávky či udání důvodů, bude ze strany obchodu požadována úhrada nákladů s expedicí a přepravou spojených. Na tuto skutečnost bude objednavatel upozorněn mailem obchodu. V případě neakceptování bude pohledávka podstoupena třetí straně.

VIII. Záruční podmínky, reklamace


1. Na veškeré zboží se vztahuje záruční lhůta v délce 24 měsíců, pokud není u daného výrobku uvedeno vysloveně jinak .

2. Veškeré reklamace vyřídí prodejce v souladu se zák.č.634/1992 Sb., a to do 30 dnů od přijetí reklamace.

3. V případě reklamace je kupující povinen bez odkladů informovat prodejce. Nejlépe po telefonické konzultaci vyrozumět prodávajícího písemnou formou na adresu internetového obchodu.

4. O přijetí reklamačního návrhu bude kupující informovám i s popsáním postupu k vyřízení reklamace na mail kupujícího.

5. Reklamace se nevztahují na vady na zboží vzniklé vinou dopravní služby, nevhodným používáním zboží jiným způsobem než je uvedeno v návodu k němu, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelních pohrom.

6. Zboží po telefonické konzultaci či mailové zprávě je zákazník povinen odeslat k reklamačnímu řízení jako doporučený balík (NE s DOBĚREČNÝM). Po zkontrolování po převzetí přistoupí prodávající k vyřízení reklamace formou opravy, výměny či vrácení příslušné částky kupujícímu. O těchto okolnostech bude zákazník informován.

IX. Ochrana osobních údajů

1. Prodávající prohlašuje, že osobní údaje kupujícího se zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu.

2. Prodávající zároveň prohlašuje , že s osobními údaji kupujícího bude nakládat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů , a tyto slouží pouze ke splnění předmětu kupní smlouvy a s tímto spojenými činnostmi.

3. Na přání kupujícího mohou být údaje o jeho osobě z elektronické databáze prodávajícího vymazány. Tu skutečnost je povinen kupující podat prodájícímu písemnou formou .

X. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro provoz a kupní smlouvy uzavřené mezi prodejcem tohoto internetového obchodu a kupujícím a vstupují v platnost dnem 1.1.2011.

Obchodní podmínky tothoto internetového obchodu se řídí a jsou v souladu s platnými zákony a předpisy České republiky .

Prodejce si vyhrazuje právo na úpravy těchto obchodních podmínek.
 


Pravidla souhlasu

Tímto uděluji dobrovolně a svobodně správci, společnosti Čtyřlístek, spol. s r.o., se sídlem Praha 4 – Podolí, Na lysině 272/17, IČO: 00536466 („ČTYŘLÍSTEK“) souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to v rozsahu Jméno, Příjmení, E-mailová adresa, Telefon, Mobil, Webová adresa, Ulice, Město, PSČ, Stát, Název firmy, Pozice (dále jen „rozsah poskytnutých údajů“) ve smyslu platných právních předpisů1, a to na dobu 3 let nebo do odvolání tohoto souhlasu.

Kontaktní údaje správce:
Adresa: Praha 4 – Podolí, Na lysině 272/17
Email: osobniudaje@ctyrlistek.cz ,
Telefon: +420 606 088 970

Účel poskytnutí údajů:

 • zasílání obchodních sdělení, slevových a jiných akcích, a to poštou, e-mailem, sms či jinou formou elektronické komunikace.

 

Práva související se zpracováním osobních údajů

Právo na přístup
Máte právo získat od správce informace, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány a získat přístup k těmto osobním informacím. Informace budou poskytnuty elektronicky ve strojově čitelném formátu.
Poskytnutí údajů není zpoplatněno, pokud žádosti o ně nebudou zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené V takovém případě je správce oprávněn požadovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

Právo na opravu
Máte právo požadovat od správce opravu špatných, nebo doplnění neúplných údajů.

Právo na přenositelnost
Máte právo, aby správce předal Vaše údaje jinému správci a to automatizovaně, ve strukturovaném strojovně čitelném formátu. Je-li to technicky proveditelné, proběhne předání přímo druhému správci. V opačném případě budou Vaše údaje pro předání doručeny Vám.

Právo na omezení zpracování
Máte právo, aby správce bez odkladu omezil zpracovávání Vašich údajů. V takovém případě zůstanou údaje u správce uloženy do doby, než pomine účel jejich zpracování, ale mohou být dále zpracovány jen na základě Vašeho souhlasu, nebo z důvodu stanoveného zvláštními právními předpisy.

Právo na výmaz
Máte právo, aby správce vymazal Vaše údaje, bez zbytečného odkladu, pokud již pominul účel, pro který byly osobní údaje zpracovány, nebo pokud odvoláte souhlas s jejich zpracováním.

Právo na odvolání souhlasu
Máte právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním Vašich údajů. Odvolání má platnost dnem potvrzeného doručení správci osobních údajů. Správce si vymezuje čas 10 pracovních dní potřebný k provedení úkonů souvisejících s odvoláním souhlasu.

Právo vznést námitku
Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich údajů, a to jakoukoliv formou na kontaktní údaje správce.

Právo podat stížnost u dozorového orgánu
Máte právo kdykoliv podat stížnost u dozorového orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz), a to ohledně činnosti správce nebo příjemce Vašich osobních údajů.

Právo údaje neposkytnout
Nemáte povinnost osobní údaje správci poskytnout, přičemž, pokud tak neučiníte, nebude to pro Vás mít žádné právní následky.

Způsob komunikace:
Správce přijímá informace v listinné i elektronické formě na své kontaktní údaje.

Správce poskytuje informace v elektronické podobě na e-mailovou adresu, pokud nepožádáte o jejich poskytnutí listinnou formou.

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje mohou být společností ČTYŘLÍSTEK předávány k dalšímu zpracování (dále jen „zpracovatel“), který poskytuje dostatečné záruky zavedení dostatečných technických a organizačních opatření k ochraně osobních údajů. Osobní údaje budou zpřístupněny zpracovatelům pouze na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů a dále v rozsahu povinností správce osobních údajů poskytovat informace stanovené zvláštními právními předpisy.

Souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou v rozsahu poskytnutých údajů zpracovávány manuálně v písemné formě nebo automatizovaně v elektronické formě, a to vlastními zaměstnanci správce nebo zpracovatele. Dále jsem srozuměn(a) s tím, že mé osobní údaje mohou být zpřístupněny v rozsahu povinností správce osobních údajů poskytovat informace stanovené Zákonem, Nařízením nebo zvláštními právními předpisy.

Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů stvrzuji, že jsem uvedl správné údaje a že jsem se dostatečně seznámil(a) se zněním předmětu svého souhlasu se zpracováním osobních údajů společností ČTYŘLÍSTEK, a že žádost o vyjádření souhlasu považuji za srozumitelnou a jasnou.

 

1Zejména ve smyslu § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“), čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“).

Dárek v každé zásilce
Největší výběr archivních čísel
Doprava nad 800 Kč zdarma
Vše skladem ihned k odeslání
Nákup přímo od vydavatele